Kommentarer fra deltagere  - og link til Kundekreds

Bliv set - hørt - forstået 

 

Personlig formidling - præsentationsteknik


º Udfordrende og motiverende
º Indblik i personlige egenskaber
º Konstruktiv brug af video til evaluering
º Berrit er god til at læse gruppen og få det bedste frem
º Brugbare tips med stikord til foredrag
º Lyst til at arbejde videre med teknikkerne

Læs mere

 

 Synlighed og gennemslagskraft


Image, fremtræden og branding


º Veksler mellem let og sjovt
º Påmindelse af egne ressourcer
º Velfungerende gruppesession
º Skøn og god energi
º Berrit er lydhør og
igangsættende
º Giver mod på at vise sig frem

 

Læs mere

 

Performance coaching


1:1 eller mini hold


º Lokker fortællerglæden frem
º Egen manual med personlige optegnelser
º Intensivt forløb med klar målsætning
º Igangsættende til at kommer videre
º Mod på at målet kan nås
º Berrit er fortrolig og inspirerende

 

Læs mere

Performance. English version

 

º very useful tools

 

º  personal feedback

 

º high energy level

 

º clarity and credibility

 

º  agility and mutual respect.

 

 

Read more

Sælg dig selv og din idé


Salgsteknik for selvstændige og free lancere


º Personligt og i øjenhøjde
º Afkoder det talte og tavse sprog
º Professionnelle input i lydhøre rammer
º Brugbar slagplan i forhold til at gennemføre et salg
º Berrit er erfaren, elegant og medrivende

Læs mere

Underviserens værktøjskasse


Tips og teknikker i undervisning


º Brugbare eksempler og værktøjer.
º Berit er inspirerende og empatisk
º Eksempler og øvelser harmonerer godt, man føler sig tryg.
º Giver større bevidsthed om de signaler man udsender via kropssprog
º Større sikkerhed i personlig fremtræden

Læs mere

Specialisten og den gode historie

Venlig medietræning

 

º ...kurset er  nyttigt for os forskere
º ...satte mange tanker i gang
º ...vi lærte at se tingene ud fra modtagernes perspektiv
º  ..."hands-on" oplevelser med afregning ved kasse ét

 

Læs mere

Facilitering - seminar

ºProduktivt og detaljeret.
º Oplæg og brainstormseancer
º Samtalesessions - balance melllem styring og åbenhed
º Alle får mulighed for at blive hørt
º Større bevidsthed om visioner og den daglige arbejdsgang
º Berrit er produktiv og lydhør

 

Læs mere

Udviklingsdage

º Fokus på intern og ekstern kommunikation
º Udvikling og formidling
º Trygt forum til afklaring
º Klargøring af pointer og faglige budskaber
º Mod på at rykke sig
º Berrit er en anbefalelsesværdig rådgiver og sparringspartner

Læs mere